ថ្ងៃ Wednesday, July 10, 2013 | ដោយ៖ ផបហ៊្សូនអាស៊ី | អាន 1186 ដង

ចំពោះ​ប្រភេទ​សត្វល្អិត ដែលមាន​ស្លាប​ចេះ​ហើរ​នោះ ចូលចិត្ត​ពន្លឺ​ខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះ​កាលបើ​មាន​សត្វល្អិត​ប្រភេទ​នេះ​ចូលក្នុង​រន្ធ​ត្រចៀក ត្រូវ​ប្រញាប់ប្រញាល់ ផ្អៀង​ក្បាល​ទៅ​ម្ខាង ដោយ​ត្រូវ​តម្រង់​ត្រចៀក​ដែល​សត្វល្អិត​ចូល​នោះ ឆ្ពោះទៅរក​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬ​ពន្លឺភ្លើង ហើយ​បើ​មាន​ពន្លឺភ្លើង​ពិល​ឆ្លុះបញ្ចាំង ចូលក្នុង​រន្ធ​ត្រចៀក រឹតតែ​ល្អ ពីព្រោះ​តាម​ធម្មតា សត្វល្អិត​មាន​ស្លាប​ទាំងនោះ ក្រោយពី​បានឃើញ​ពន្លឺ​ហើយ ពិតជា​នឹង​ហើរ​ចេញ​វិញ​ហើយ​។​ សូមបញ្ជាក់ថា​: ដាច់ខាត​មិនត្រូវ​ប្រើ​វត្ថុ​រឹង មក​ឆ្កឹះឆ្កៀល​រន្ធ​ត្រចៀក​ឡើយ​។​

(យោបល់របស់មិត្តអ្នកអានគ្រប់រូបអាចជួយកែលំអព័ត៌មាន ក៏ដូចជាសង្គមកម្ពុជាឲ្យកាន់តែ​ប្រសើរ)

More Reading:

  • threat

  • throat

  • tight

  • till

  • tomorrow

  • tough

  • track

  • trap

  • treasury

  • tremble